GAMMELT VERKTØY AKTIVT BRUKT I MODERNE TID

Abacus gir telleperler for barn å visualisere tall på et base-10-system. Barna lærer å manipulere disse perlene for å utføre aritmetiske beregninger som addisjon og divisjon.
Hva er Abacus?

ETYMOLOGI

Ordet er hentet fra det greske ordet 'abax', som betyr "beregningstavle" eller "beregningstabell".

BRUK

Det er fortsatt vanlig i dag på tvers av visse asiatiske samfunn.

KINESISK OPPFINNELSE

Den første kinesiske abacus ble oppfunnet rundt 500 B.C. Abacus, som vi kjenner det i dag, ble brukt i Kina rundt 1300 A.D.

FØRSTE DATAMASKINER

Ofte referert til som den første datamaskinen, er Abacus et instrument som brukes til å legge til, trekke, multiplisere og dele, for å beregne fraksjoner og firkantede røtter.

UCMAS Innovasjon! 6 Finger Manipulasjon, Hele hjerneaktivering

Tradisjonell abacus manipulasjon bruker enten 1 hånd og 3 fingre (kinesisk suanpan), eller 1 hånd og 2 fingre (japansk soroban).

UCMAS i det siste tiåret har utviklet seg fra 2 fingre manipulasjon til 6 fingers manipulasjon. Dette betyr at flere områder i hjernen blir aktivert og stimulert.

Denne teknikkutviklingen følger den mennesklige hjerneutviklingen de siste tiårene.

Én hånd på fingrene

To hånd Fire fingre

To hånd seks fingre

Berøring av Abacus perler, tar i bruk berøringsfølelsen og med dette aktiverer forskjellige deler av hjernen. UCMAS fingerbevegelse og helse

Det er vitenskapelig bevist at jo mer fingrene beveger seg, jo mer informert er hjernen din. De perifere nervene på fingertuppene  kan påvirke våre fem hovedorganer (som vist på bildet).
Gjennom vårt UCMAS-program, kan de skarpe kantene til perlene lett stimulere, aktivere og styrke funksjonene til fem hovedorganer og hjernen.

Dette bidrar til å forbedre funksjonene til:

• Språkkunskap
• Mulighet for manipulering
• Skille mellom venstre og høyre
• Mulighet å skrive og mer