OM OSS

Det første UCMAS-senteret åpnet sine dører i 1993 i Malaysi basert på enkle premiseer: Gi kvalitets 'Abacus and Mental Math Training' til barn i aldersgruppen 4-13 år, og hjelp dem 'Discover Genius Within'.

Mange studenter har vært gjennom dette programmet, og gjennom årene har UCMAS utviklet seg som et internasjonalt konsept som tilbyr dette fantastiske programmet over hele verden:

6000+
SENTRE
75+
LAND

UCMAS (Universal Concept Mental Arithmetic System) - et ISO 9001: 2008 sertifisert kurs, er et unikt utviklingsprogram for barn som ble grunnlagt i Malaysia av Dr. Dino Wong.

Med over 25 års erfaring med mer enn 1,2 millioner studenter gjennom over 6000 sentre i over 75 land, har UCMAS etablert seg som en internasjonal merkevare

Universal Concept of Mental Arithmetic System-UCMAS startet sin virksomhet i Skandinavia i 2017, og utvikler programmet til det Norske og Svenske markedet.


Om konseptet

UCMAS-programmet er basert på det gamle, enkle, men kraftige Abacus-verktøyet som hjelper barn å visualisere tall ved hjelp av å telle perler. Barn lærer å manipulere disse perlene for å utføre aritmetiske beregninger som addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon.

UCMAS sine barn trenes i raske matematiske beregninger ved hjelp av fysisk abacus. Senere går de videre til mentale beregninger hvor de utvikler evnen til å illustrere abacus i deres sinn, og beregne raskt.

Det avgjørende begrepet visualisering, eller tenking i bilder, utnytter høyre hjernehalvdel og fører til dramatisk høyere nivåer av fart, effektivitet og nøyaktighet.

UCMAS-programmet inkorporerer og forbedrer læringsstiler som auditiv, visuell og kinestetisk/taktill i hvert barn. Den fremmer aktiv læring og aktiverer sentrale kognitive funksjoner.

Programmet forbedrer barnas selvtillit og bidrar til at de blir motiverte til å lære. Den beste veien til suksess på skolen og veien videre.