OM OSS

Det første UCMAS-senteret åpnet sine dører i 1993 i Malaysia, basert på den enkle premissen: Gi kvalitet 'Abacus og Mental Math Training' til barn i aldersgruppen 4-13 år og hjelp dem å 'Discover Genius Within'

Legioner av studenter registrert for dette programmet og gjennom årene har UCMAS utviklet seg som et internasjonalt konsept som tilbyr dette fantastiske programmet over hele verden:

6000+
SENTRE
75+
LAND

UCMAS (Universal Concept Mental Arithmetic System) - et ISO 9001: 2008 sertifisert kurs, er et unikt utviklingsprogram for barn som ble grunnlagt i Malaysia av Dr. Dino Wong.

Med over 25 års erfaring, i 75 land, over 6000 sentre og mer enn 1,2 millioner studenter som gått gjennom programmet, UCMAS er nå en internasjonal merkevare.

Universal Concept of Mental Arithmetic System - UCMAS startet sin virksomhet i Skandinavia i 2017, og vi utvikler nå programmet til norske og svenske markedet.


Om konseptet

UCMAS-programmet er basert på det gamle, enkle, men kraftige Abacus-verktøyet som hjelper barn å visualisere tall ved hjelp av å telle perler. Barn lærer å manipulere disse perlene for å utføre aritmetiske beregninger som addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon.

UCMAS barn trenes i rask matematisk beregning ved hjelp av fysisk abacus. Senere går de videre til mentale beregninger hvor de utvikler evnen til å illustrere abacus i deres sinn og beregne raskt. 

Det avgjørende begrepet visualisering eller tenkning i bilder utnytter høyre hjernehalvdel og fører til dramatisk høyere nivåer av fart, effektivitet og nøyaktighet.

UCMAS-programmet inkorporerer og forbedrer læringsstiler auditiv, visuell og kinestetisk/ taktill i hvert barn. Den fremmer aktiv læring og aktiverer sentrale kognitive funksjoner.

 Programmen forbedrer barnas  selvtillit og bidrar til at de blir motiverte til å lære - den beste veien til suksess på skolen og videre.