TRENINGSMETODER

Opplæring er avgjørende for fremdriften og utviklingen av enhver person. På UCMAS tror vi på kontinuerlig oppgradering av kunnskap, ferdigheter og teknikker.

UCMAS er et teknisk program, og det er viktig at lærerne er utdannet på teknikkene og preparert for klasseromskompetanse, slik at de er rustet til å gjennomføre en UCMAS-klasse effektivt. Våre rteningsmetoder for elevene blir også improvisert med jevne mellomrom, slik at alle kan få mest mulig ut av programmet ved å ha morsomme, interaktive og engasjerende klasser.

Vår innsats for å styrke våre treningsmetoder sikrer høyere kvalitet og ferdigheter i våre fakulteter og studenter.
1. UCMAS TECHNIQUE- UC TOOL

UCMAS-teknikken bruker UC-verktøyet-abacus (kulerammen); som trener opp elevene ti lå utvikle hjernen, og gir dem en unik måte å gjøre raske beregninger. Elevene trener på fingerteknikk og formler som de arbeider med i boken ved hjelp av både fysisk og mental abacus. UCMAS gir en berikende økt i klasserommet til alle studenter. 

2. UCMAS AKTIVITET - UC FUN

UCMAS-teknikken bruker UC-verktøyet-abacus (kulerammen); som trener opp elevene ti lå utvikle hjernen, og gir dem en unik måte å gjøre raske beregninger. Elevene trener på fingerteknikk og formler som de arbeider med i boken ved hjelp av både fysisk og mental abacus. UCMAS gir en berikende økt i klasserommet til alle studenter. 

Morsomt med Flash-kort. Aktiviteter er gjort med flash-kort som blinker perlenes bilde eller tall. Disse aktivitene gjøre som gruppe og individuelt, der elevene scorer og samler poeng. Dette bidrar til å utløse og forbedre de visuelle læringsevnene hos barn.

Morsomt med tall. Morsomme aktiviteter hvor studentene gjenkjenner lyd og skriver tall. Ulike måter å gjøre fartskriving ( SW), jumble dictation (JD), lytte og skrive (LRW). Studentene samler poeng som gruppe eller individuelt. Disse aktivitetene vil bidra til å forbedre de læringsevnene rundt hørsel hos barn.

Morsomt med kuler. Hender på abacus og fingerbevegelsene som utfører grunnleggende aritmetiske operasjoner på abacus, kvantifiserer kulene til tall og relaterer forskjellige tall til stedverdien på abacus aktiverer det nervale systemet. Det letter taktil læring og tilkoblingen av fingrene til hjernen, som hjelper barnet å forbedre arbeidet og stimulering av hjernecellene.

3. UC KJERNEVANER

Et vellykket liv er bygget på vellykkete vaner. Gode arbeidsvaner og disiplin er et viktig tegn på personlighetsutviklingen av og et barn, og vil hjelpe dem å oppnå suksess. Vanedannelse er en prosess som dannes under barnets tidlige læringsår, og vil kreve konsekvent forsterkning.

Den 3 til 4 års opplæringen ved UCMAS hjelper barna å utvikle vanlige arbeidsvaner, da studentene får daglige hjemmeoppgaver som tar 15 til 10 minutter.

Med UCMAS punktsystem skaper vi en positiv forstrerkning av arbeids- og studievaner som punktlighet og regularitet som bygger opp den nødvendige disiplinen for å utstyre dem til det strenge arbeidet som kreves i fremtiden.